Gülhan Cantürk | NLP
837
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-837,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Her insan içinde var olan potansiyeli, yetenekleri, gücü kullanabilme şansına erişmek ister.

NLP denilen büyülü yöntemi öğrenmesi ve uygulaması ise yaşamını şans ve tesadüflere bırakmak yerine, kendi istediği biçimde yaratma ve inşa etmeyi seçmesi yani yaşamının sorumluluğunu üstlenmesi anlamına gelir.

 

“Neuro Linguistic Programming” olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur.

NLP’yi Anlamak ve Kullanmak

NLP'yi Anlamak ve Kullanmak

Gerçekten istediğiniz şeyin ne olduğu, hedeflerimizi gerçekleştirme, problemleri çözmek için yeni yollar bulma, başkalarında hayran olduğumuz yetenekleri kazanma, zamanımızı daha etkin şekilde kullanma, amaç duygularımızı geliştirme, değerlerimiz konusunda net olmak, inançlarımızın bizi nasıl desteklediğinin ya da sınırlandırdığının farkına varma, ihtiyacımız olan değişiklikleri yapabilme, negatif deneyimlerimizin üstesinden gelme, kendine güvenme gibi konularda açık ve net olabilmemize yardımcı olur.
NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.
İnsanın kendi sisteminin işleyişinin nasıl olduğunu beyin yapısı ve beyindeki tüm algı sistemlerinden hareketle fark etmesini sağlayan, bu sistemi bundan böyle, farkındalıkla nasıl kullanabileceğini ve geçmişten bugüne kendinde değiştirmek ve dönüştürmek istediği şeyleri nasıl dönüştüreceğini araştıran ve aydınlatan bir bilim ve sanattır.

Yaşamımızda NLP'nin Yeri

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci – Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstü başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, yaşamın pek çok alanında başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.
• Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.
• NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.
• NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de “Modelleme” (Modelling) denir.
• NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
NLP başkalarının olduğu kadar kendi mükemmelliğimizi modellemeyi ve yeniden o sonucu üretmeyi sağlamaktadır. Hangi konuda kendinizi iyi hissediyordunuz ya da gerçekten iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Neleri yapıyorsunuz? Nasıl düşünüyor, davranıyor, inanıyorsunuz da bu sonuçları üretiyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hatta kendi kendinizi sabote ettiğinde, olumsuz bir şey ortaya koyduğunuzda da yine bir şeyleri mükemmel yapıyor olduğunuzdan dolayı o sonuçları üretiyorsunuz. Eğer farkına varır, kendinizi modellemenin yollarını öğrenirseniz, sonuçları lehinize , istediğiniz gibi olabilir, yapmak istedikleriniz gerçekleştirebilirsiniz. Ne yapacağını bilmek ustalaşmada en önemli beceridir. Düşünce, duygu ve davranışlarımız birlikte çalışarak yaşam deneyimlerimizi yaratır. Çoğu zaman bu deneyimleri bilinçsizce yaratırız. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri doğal ve bilinçsizce olur.

NLP, İnsanın kendi sisteminin işleyişinin nasıl olduğunu beyin yapısı ve beyindeki tüm algı sistemlerinden hareketle fark etmesini sağlayan, bu sistemi bundan böyle, farkındalıkla nasıl kullanabileceğini ve geçmişten bugüne kendinde değiştirmek ve dönüştürmek istediği şeyleri nasıl dönüştüreceğini araştıran ve aydınlatan bir bilim ve sanattır.

Biyoloji, dil bilimi ve bilgi temeline dayalı, kendine özgü kavramları olan beyin, zihin faaliyeti ve bilinçli deneyim yaratma sanatı olan NLP, yaşamımızdaki “şanslı” anları  “tesadüf” olamayacak kadar sıklıkla yaratmamızı sağlar.

NLP nin Gelişimi

1970’lerde Matematik ve bilgisayar öğretmeni Richard Bandler ile dil bilimci John Grinder’in alanlarında en iyi olan 3 psikoterapisti; Geştalt terapisinin kurucusu Fritz Perls, yenilikçi aile terapisti Virginia Satır ve dünyaca tanınmış hipnoterapist Milton Ericson’u modellemesiyle ortaya çıkmıştır.
Ustalardan Öğrenme: Modelleme Süreci
Usta iletişimcilerin davranış kalıplarını modelleyen R.Bandler ve J.Grinder daha sonra seminerlerinde öğrencilerine bu modeli aktarmaya başlamışlardır.
Bu insanlar “Nasıl bu kadar başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar ?” sorusu üzerinde durararak, farkı yaratan en önemli etmenleri biraraya toplayıp sadeleştirdikten sonra, model haline getirmişlerdir.
Sonuç olarak NLP arzuladığınız yaşam için beyninizi nasıl çok daha etkin kullanabileceğinizi öğretir.

NLP: Neuro Linguistic Programming

İngilizce “Neuro Lingustic Programming” ifadesinin baş harfleri alınarak kısaca NLP  olarak isimlendirilmiştir.

Beyin (neuro); çünkü ortaya koyduğumuz her davranış ve düşüncenin kaynağı sinir (beyin) sistemidir. Duyu organlarımızla algıladığımız mesajları beynimizde  nasıl işliyoruz ve bu mesajlar bizim davranışlarımızı nasıl oluşturuyor? Beyin ve vücut mükemmel bir sistem ve aralarındaki ilişki NLP’nin temelini oluşturmaktadır. Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

 

Dil (Linguistic); çünkü duyu organlarımızla aldığımız mesajları sinir sistemimiz için bir dil teşkil etmekte ve bundan dolayı deneyimlerimizi sözcük, kelime ve sesle anlamlandırmaktayız. Kendimizle zihnimizde nasıl iletişime giriyoruz, diğer insanlarla ve çevreyle nasıl bir iletişim  kurarak uyum sağlıyoruz? Bu deneyimleri açıklayabilmek için bir dil sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

 

Program(Programming); çünkü her davranışımız bir tür yapı ve kalıp içersinde oluşmaktadır. Sahip olduğumuz duygu, düşünce ve davranışlar  bu programlara göre anlam  kazanmaktadırlar.  Konuşuyoruz, yürüyoruz anlıyoruz, düşünüyoruz.Ortaya sonuçlar koyuyoruz. Bunların hepsi programın ürünleridir. Her bilgisayarın bir yazılım programı olduğu gibi insanların da davranışlarının özünde bir program vardır.Eğer program değişirse davranışlar da kendiliğinden değişebilmektedir. Kendimiz ilişkilerimizi değiştirebilir, geliştirebilir, zenginleştirebilir güzelleştirebiliriz. Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır. Beynimizi ve dilimizi başarıya ve mutluluğa götürecek biçimde programlayabiliriz.

Temel NLP Varsayımları

NLP araçlarıyla çalışanlar, bir takım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve davranış biçimi seçeneklerimizdeki gelişimi sağlamaktır.

NLP yi iletişim süreçlerinin önem arzettiği birçok alanda etkili biçimde kullanabilirsiniz. Iletişimin ve kişisel potansiyelimizin önemli rol oynadığı her alanda NLP ile etkinliğinizi artırabilirsiniz. NLP yıllardır, aşağıda da belirtilen birçok alanda başarılı sonuçlar sağlamıştır.

  • Koçluk Sürecinde NLP
  • Profesyonel Danışmanlık Alanlarında NLP
  • İş Dünyasında ve İnsan Kaynaklarında NLP
  • Sağlıklı Yaşam ve Sporda NLP
  • Psikoterapi, Ruhsal Sağlığı, Tedavi Sürecinde NLP
  • Pedagoji ve Eğitim Bilimlerinde NLP
  • Siyaset, Hukuk ve Reklam alanlarında NLP
  • Hamilelik ve Çocuk Yetiştirmede NLP
  • Yaratıcılık ve Sanatta NLP

İş dünyası, endüstri, yönetim ve psikososyal alanlarda Coaching’e duyulan gereksinim her geçen gün artmakta.

NLP ile Coaching

İş dünyası, endüstri, yönetim ve psikososyal alanlarda Coaching’e duyulan gereksinim her geçen gün artmakta. Birçok profesyonel Coach, kişi, grup yada daha büyük organizasyonları, planlama, kritik dönemleri atlatma, kişisel performansı açığa çıkarma yada hedeflere ulaşma süreçlerinde destekleme amacıyla vermiş olduğu bu özel danışmanlık hizmetinde sık sık NLP yöntemlerine başvurur. Coaching seanslarında, iyi belirlenmiş hedeflere ulaşma sürecinde, çözüm odaklı stratejiler geliştirilir ve gerek duyulan kaynakların gelişimi sağlanır.

Kişisel Gelişimde NLP

Birçok insan NLP’ i kendi kişisel gelişimi için kullanıyor. Sizi kısıtlayan korkuların, alışkanlıkların ve benzeri etkenlerin üstesinden gelip, sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında NLP size destek sağlar. NLP’ nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, geçmişten gelen korkularınızı, kısıtlayıcı inançlarınızı, zarar veren alışkanlıklarınızı değiştirmede size yardımcı olacak etkili çözümler sunarak yaşam enerjinizi yeniden keşfetmenizi sağlar. NLP bu süreci, iletişim kurma, tepki verme ve hissetme seçeneklerinizi zenginleştirerek destekler. Daha fazla seçeneğe sahip insanlar, daha isabetli tercihlerde bulunabilirler. Yaşamınızdan menmun değilseniz, NLP sizlere belkide daha önce üzerinde hiç düşünmediğiniz yeni yaşam alternatifleri sunabilir.

İş Dünyasında NLP

İş dünyasında temel dinamiklerin oluşumu, sağlıklı iletişim süreçlerinin gelişimine bağlıdır. Karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, açık ve ekolojik yani sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP stratejik yaklaşımlar sunar. İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar, günümüzde insan kaynakları uzmanları ve şirket içi eğitim personeline teknik ve stratejik destek sağlayan vazgeçilmez bir repertuvar haline geldi. Herkesin öznel dünyası farklıdır. Farklı uzmanlık alanı, kültür yada tecrübelerin biraraya geldiği iş ortamlarında bu mozaiğin yapı taşları daha da çeşitlilik kazanıyor. Burada biraraya gelen insanların etkileşiminden bir bütünün oluşması ve tüm farklılıklara rağmen, çalışanların huzurlu bir iş ortamı içerisinde ve ortak amaçlar doğrultusunda verimli bir alışveriş gerçekleştirilebilmeleri, organizasyonun yapısı ve şirket yönetiminin kararlarına bağlı olduğu kadar çalışanlarında iç-dış iletişim kurma becerileriyle de yakından ilgilidir.
İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde tüm modern organizasyonlar için vazgeçilmez bir öneme sahip. Birçok yönetici, kurumsal danışman, ve insan kaynakları yöneticisi NLP araçlarından faydalanarak, kurumsal yapılanma, takım oluşturma, kalite yönetimi ve vizyon yaratma gibi alanlardaki etkinliğini geliştiriyor. Online ve telefon müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları ve şikayet yönetimi alanlarında da NLP her geçen gün daha yoğun kullanım alanı bulmakta.

Geçtiğimiz 30 sene içerisinde NLP özellikle psiko – sosyal danışmanlık ve terapi hizmeti veren kurumlarda her heçen gün daha da yaygınlaşan uygulama alanları bulmaya başladı.

Geçtiğimiz 30 sene içerisinde NLP özellikle psiko – sosyal danışmanlık ve terapi hizmeti veren kurumlarda her heçen gün daha da yaygınlaşan uygulama alanları bulmaya başladı. Sağlık alanında NLP kullanımın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi, NLP araştırmalarının büyük bir bölümünün, hastalarına kendi istekleri doğrultusunda değişmelerine etkili biçimde yardım edebilen hekim ve psikoterapi uzmanların yöntemleri üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır.
Bu araştırmalar başlamadan önce, başarılı hekim ve psikoterapi uzmanlarının kullanmış oldukları etkili dil kalıpları, teknikler ve yöntemler bütünü bilinçdışı bir yeterlilik yada yetenek olmaktan öteye gidemezken, günümüzde NLP araştırmaları ve modelleme çalışmaları sayesinde bu kalıplar milyonlarca insana ulaştırılabildi.
NLP, bünyesinde kişisel gelişim ve değişim süreçlerinde kullanılan ve kalıcı sonuçlar sağlayan birçok teknik ve yöntem ihtiva eder. Bu yöntemlerden belkide en tanınmış olanlarını, kişisel korku ve fobi lerden kurtulmada kulanılan ‘NLP Fobi Tekniği’ dir. Senelerdir süregelen ve belki de yaşamınızı sürekli kısıtlayan (ör. yükseklik yada uçak korkusu) ve benzeri fobilerden çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Benzeri klinik vakalarda da NLP, kişiye özgü dil kalıpları ve uygulamalar kullanır. Tüm süreçlerde birey bir bütün olarak ele alındığı gibi karmaşık ve dinamik başka sistemlerinde bir parçası olarak değerlendirilir ve buna uygun sistematik, itinalı yaklaşım sonucunda çözümün kişinin içerisinde bulunduğu, aile, iş, inançlar, değerler ve benzeri karmaşık sistemlerle de uyum içerisinde olması amaçlanır.

Sağlık Hizmetlerinde NLP

NLP’ nin sunmuş olduğu temel varsayımlar, iletişim kalıpları, yöntem ve uygulamaları doktor, hekim, sağlık personeli ve kendi sağlığı ile yakından ilgilenen kişilere faydalı içerikler sunar. Sağlık sektörü hızla gelişmekte. Bu alanda çalışan personelin de, tıbbi yada bakıma yönelik bilgi ve becerilerinin dışında, gelişmeyle birlikte oluşan kör noktaları aydınlatabilecek özel bilgi ve becerilere de sahip olmaları her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Teknolojinin gelişimi ve şehirleşme ile birlikte sağlık hizmetlerinin de bir nevi makinalaştığı yada ruhsuzlaştığı yönünde artan eleştiriler, insana özel ilginin yerini, nerdeyse kişisel hiçbir temasın gerçekleşmediği soğuk bir etkileşime bırakması ve alternatif tıbba yönelen insanların artışı, bu alanda meydana gelen boşluğun ve alınması gereken önemlerin habercisidir. İş ilanlarına bakıldığında bu alanlarda göreve alınacak personelden, empati, etkili sunum, müzakere ve benzeri yüksek düzeyde sosyal becerileri beraberinde getirmeleri beklenmekte. Hastalığın tedavi sürecinin ne yönde gelişeceğinin, hasta ile hekim arasında meydana gelen iletişim ve bunun sonucunda oluşan güven ortamıyla da yakından ilişkili olduğu birçok bilimsel araştırma tarafından ispatlanmıştır.
Bundan dolayı, NLP sağlık alanında görevli personele de, hastalarıyla veya görevliler ile kooperatif ve uyumlu bir ilişki içerisine girmeyi kolaylaştıracak ve hastalıkların da tedavi sürecini olumlu yönde destekleyecek olan araçlar sunar. Geçmiş yıllarda, NLP özellikle kişisel sağlığın nasıl desteklenebileceği, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, derin inanç ve hastalıklar arasındaki ilişkiler, travmatoloji ve sağlıkla ilgili benzeri alanlarda araştırmalarını yoğunlaştırmıştır.

Yaratıcılıkta NLP

Birçok sanatçı, yazar ve yorumcu, almış oldukları NLP eğitimlerini, yaratıcı ruhu kamçılayan yada engelleyen birçok etmenin açığa çıkmasına sağladığından, çok değerli buluyorlar. Bu alanda tanınan NLP uygulamalarından birtanesi Robert Dilts tarafından Amerikada geliştirilen Disney- Stratejisidir. Bu ve benzeri uygulamalar, belkide eğitim ve şartlanma sürecinizde körelmiş olan yaratıcı kaynaklarınıza yeniden keşfedip yaşama yansıtmanızı destekleyecek.

Eğitimde NLP

NLP’nin temel amaçlarından biri de, tam öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve yeni bilginin daha önce var olan bilgiler ile etkileşimini anlamak. Bu alandaki araştırmalar sayesinde, günümüzde birçok etkili öğrenme ve öğretme stratejisi geliştirilebilmiştir. NLP teknikleri, velilere, antrenörler ya da eğitmenlere, çocuklarının yada öğrencilerinin daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak olan metod ve uygulamalar sunar. Bundan dolayı eğitim öğretim alanında çalışan birçok öğretim görevlisi bazı temel NLP aracını, ders metodolojisine ve sınıf yönetimi alanındaki çalışmalarına entegre etmiştir. NLP, gruplarla birlikte çalışan insanların, mesleklerini daha başarılı uygulayabilmelerini sağlayacak olan araçlar sunar.

Çocuk Eğitiminde NLP

NLP, çocuk ile veli arasında yapıcı bir iletişim köprüsünün inşa edilebilmesi için gerekli temel malzemeler sunar. Kendinizi açık bir şekilde ifade edip, çocuğunuza da sizi daha iyi anlayıp tepki göstermesini sağlayacak olan olumlu bir iletişim kurmayı keşfedin. Ör. çocuğunuza YAPMAMASI gereken birşeyi söyleyin. Mesela, “üstünü kirletmeden yemeğini ye !”. Muhtemelen bu söylediğiniz, istenmeyen davranışın meydana gelme olasılığını artıracaktır, çünkü çocuk bu isteği yerine getirebilmek için önce olumsuz yani istenmeyen davranış üzerinde odaklanmak zorundadır. Bu yetmiyormuş gibi bir de tehdit edici bir ses tonu kullandıysanız, çocukta meydana gelen korku ve endişe dolu ruh hali neticesinde yemeğini üstünü batırmadan yemesi gerçekçi bir beklenti dahi olamaz. Bu ve benzeri alanlarda çocuklarınızla hedef odaklı, etkili, yapıcı ve uyumlu iletişim kurmayı öğrenin.

Ben NLP'yi nasıl kullanıyorum?

Bende derslerimde ve koçluk çalışmalarımda anda farkedilen gerekli durumlarda NLP tekniklerininden faydalanıyorum. Etkili ve hızlı çözümlere götürdüğüne şans olamayacak kadar sıklıkla şahit oldum. Özellikle deneyimlerimizden ders alıp önümüze rahatça bakabilmek için geçmiş deneyimlerin keyif vermeyen duygusal yükünü bırakmak isteyenlerde nlp tekniklerinden yararlanıyorum.
Kendimize ait yada atalarımıza ait duygusal ve davranışsal yük getiren konularda koçluk, nlp ve yoga meditasyon yöntemlerin harmanlayarak kullanıdığım ve ismine de “ geçmişin gölgesinden özgürleşme “ dediğim teknikte kullanıyorum.
Nlp tekniklerinin iş ve özel yaşamda kullanımına dair workshoplar düzenliyorum.
Bireysel ve kurumsal Nlp eğitimleri için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Cesaret Güven İhtiyaın Olan Emrine Amade
Yolumuz Açık Olsun