Gülhan Cantürk | Enerji Bedenimiz Ve Çakralar
1083
post-template-default,single,single-post,postid-1083,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Enerji Bedenimiz Ve Çakralar

ENERJİ BEDENİMİZ VE ÇAKRALAR

Canlı ve cansız her varlık Aura denilen bir enerji tabakasıyla çevrilidir. Atomik yapısı olan her şey , bir auraya, kendisini çevreleyen bir enerji alanına sahiptir. Enerji bedenimizde çakralar ve nadiler bulunmaktadır. Tüm fiziksel yapının içinde ve tam üstünde enerji bedeni (bioplazma) vardır.

Bilimin ilerlemesi ile birlikte Krlian fotoğrafçılığı sayesinde artık kişilerin Aura görüntüleri alınabilir. İnsan vücudunun 3cm . dışına kadar olan ve gözle görülmeyen Aura (bio enerji), tüm bedenimizin ve organlarımızın üstündedir. Aura farklı renklerde ve kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Sadece 3. gözü açık olan kişiler ve üstadlar tarafından görülebilmektedir. Üstadların, guruların Aura’ları daha geniştir.

Aura ne kadar geniş ve kuvvetli ise o kadar sağlıklıyız demektir. Enerji bedenlerimiz sosyal ilişkilerimizde bile etkilidir. Çok sayıda insanı çevremize çekebilir, kolay dost kazanırız. Dış etkenlerden olusuz yönde etkilenmez ve merkezimizde kalırız. Auraları daha ince olan kişiler ise negatif her durumdan kolayca etkilenen, kolay hastalanan kişilerdir.

Örneğin bazen çok yeni tanıdığın bir insana, ilk defa karşılaştığınız birine eğer size yıllardır tanıyormuş gibi yakınlık hissedebilirsiniz, aura’larınız birbirine çok uyumlu demektir.

Enerji bedeni tüm fiziksel yapının haricinde yani tüm organlarımızın dışında bir yapıdır. Bu da çakralardan oluşur. Çakraların her biri vücudumuzdaki bezelerle ilişkilidir. Hepsinin farkli bir işlevi vardir ve tüm çakraların dengeli çalışmasi hem ruhsal hem de fiziksel yönden çok önemlidir. Herhangi bir nedenle fiziksel bedendeki bu bezelerin çalışmaması, enerji bedeninde de çakraların bozulmasına sebep olur.Enerji boyutundaki çakra, fiziksel bedenin bezesi gibidir.

Vücudumuzda 7 hayati çakra haricinde daha pek çok çakra vardır. Çakralar hangi bölgede ise o bölgeye İda ve Pingala ile yaşam enerjisini yollarlar.

Enerji bir frekans olayıdır ama arınmamış insanlar için aldatıcı olabilir. Örn ; Aşk enerji bedeni ile ilgili bir olaydır, sanılanın aksine fiziksel beden ile, fiziksel beğeni ile ilgili değildir. Beğeni ya da aksi, tamamen iki kişinin enerji bedenlerinin uyumu yada uyumsuzluğu ile ilgilidir. Ayrılan çiftlerin birbirini unutamaması enerji bedenlerinin birbirlerinden kopmadığını gösterir.

Çakra Nedir?

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. İnsan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. Aura da 7 tane ana enerji merkezi bulunur bu enerji merkezlerine çakra denir. Çakra Sanskritçede tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir. Çakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Çakralar düzgün çalışmadıkları zaman beden, sağlığını korumakta zorlanır. Günümüz modern tıbbının endokrin sistemi üzerinde yaptığı çalışmaları M.Ö ki yıllarda doğu bilginlerinin yaptığını ve topladıkları bilgilerle bu enerji merkezlerini açıkladıklarını söyleyebiliriz.

Çakralar ile ilgili ilk bilgiler çok eski yazıtlara dayanmaktadır. Doğu uygarlıkları çakraları M.Ö 5000 yıllarına varan bir süre önce keşfetmişler ve çakraların özelliklerini inceleyerek bir çok bilim gerçekleştirmişlerdir. Yoga, reiki, meditasyon, gibi bir çok doğu bilimi çakraların enerji dengesinin sağlanması ve bu şekilde daha sağlıklı yaşama düşüncesi üzerine kurulmuştur. Gerçektende doğu dünyasına insanın hayal sınırlarını zorlayacak kadar uzun süre sağlıklı yaşayan insanların olduğu bilgisi günümüzde dünyaya yayılmıştır. Çakralar konusunda anlatılacak çok şey vardır çünkü bu enerji merkezleri bedensel,ruhsal ve zihinsel sağlığımız üzerinde önemli etkiler yaparlar ve ruhsal gelişimi belirlerler. Kendimizle ve evrenle olan uyumumuz çakraların çalışmasıyla direk ilgilidir. Alternatif tıbbın bir çok alanında yapılan çalışmalar temel olarak çakraların daha düzenli çalışmasına ve enerjilerinin dengelenmesine yöneliktir. Bir çakrada sorun olunca bu özellikle çakra ile ilgili bağlantılı organları sonra

tüm vücudu olumsuz olarak etkilemektedir. Hastalıkların nedeni de çakradaki bloke olmuş, aşırı artmış yada dengesini kaybetmiş olan enerji alışverişidir. Bioenerji, reiki, aromaterapi, doğal taşlarla tedavi gibi bir çok doğal tedavi yöntemi çakraların daha sağlıklı olmasını sağlamak üzerine kurulmuştur. Çakraların sağlıklı bir şekilde çalışması bedensel, ruhsal, ve zihinsel sağlığı destekler.

7 TEMEL ÇAKRA

Muladhara Çakra (Kök Çakra):Bu çakra kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır. Kök çakra fiziksel bedenin enerji kaynağıdır. Dünya ile olan bağlantıyı simgeler. Dünyaya kök salmamız ve kendimizi emniyette hissetmemiz iyi çalışan bir kök çakra ile mümkün olabilir. Temel yaşam fonksiyonlarını sürdürme açısından bu çakra çok önemlidir. Sağlam bir kökü olmayan bir ağaç nasıl ilk fırtınada devrilirse kök çakrası iyi çalışmayan bir insanda zorluklarla mücadele edemez. Kök çakra bedende bacaklar, ayaklar, kemikler, kalın bağırsaklar, omurga ve sinir sistemini kontrol eder. Aynı zamanda cinsellikle de ilgisi vardır. Kök çakra kırmızı renk yayar. Kök çakranın elementi topraktır.

Kök çakranın fiziksel olarak kendini güvende hissetme duygusuyla direk ilgisi vardır.Ayrıca seçilen mesleği ve bu meslekteki başarı seviyesini de etkiler. Sağlıksız çalışan bir kök çakra bağırsak, bacak, omurga ve sinir sisteminde çeşitli sorunlara yok açar. Aynı zamanda kişinin zorluklarla mücadele etmemesini, kendini güvende hissetmemesini ve dünyayla arasında uyumsuzluklar oluşmasına yol açacaktır. Bu bölgede yaşamsal Kundalini enerjisi bulunur ve bu enerjinin uyandırılmasıyla insan bilincinin hayal edemeyeceği olaylar yaşanır.İlk çakra diğer çakraların sağlıklı çalışması için çok önemli bir fonksiyona sahiptir.

Svadistana Çakra (Sakral-seks Çakra):Erkeklerde penis kadınlarda klitorisin iki parmak üzerinde bulunur. Cinsel enerjiyi ve zihinsel üretkenliği simgeler. Heyecan duyma, isteme, imajinasyon yeteneği, aile kurma ve maddiyat bu çakra ile bağlantılıdır. Sakral çakranın elementi su, rengi ise turuncudur. Bedende böbrekler, idrar tobası, dolaşım sistemi, lenfatik sistem, üreme organları, anne sütü 2. Çakranın etkisi altındadır. Kan hastalıklarına düzgün çalışmayan sakral çakra yol açar. Cinsel sorunların çoğunun nedeni 2. çakradaki enerji dengesizlikleridir. Bu çakra yaşamda bir akıcılığın meydaha gelmesine yardım eder. Elementinin su olması da bunun bir simgesidir. Yaşamın doğal akışında ilerlemesi düzgün çalışan bir 2. çakra ile mümkün olabilecektir. 2. Çakranın düzgün çalışması yaşamsal tıkanıklıkları da çözecektir. Ayrıca sanatsal yetenekler ve zihinsel üretkenlik düzgün çalışan sakral çakra ile söz konusu olabilecektir. Bu çakrada enerji düzensizlikleri olduğunda zihinsel üretkenlik kısıtlanacaktır.

Manipura Çakra (Solar Pleksus Çakra):Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur. Adına güneş sinir ağı çakrası da denir. 3. Çakra diğer insanlarla ilişkilerimizi, beğenilerimizi, toplumsal kimliğimizi, irademizi ve amaçlarımıza ulaşmaktaki kararlılığımızı simgeler. Kendini kontrol etme ve başarı isteği de 3. Çakra ile ilgilidir. Bedende ise karaciğeri , sindirim sistemini, pankreası, onikiparmak bağırsağını ve dalağı etkiler. Göz ve görme ile ilgili fonksiyonlarda bu çakranın etkisindedir. 3.çakranın rengi sarı ve elementi ateştir. Tibette sadece bu bölge ile imajinasyonlar yapıp ateş solunumu adı verilen özel bir solunum yöntemini kullanan Lamaların -40 derecede çıplak durabildikleri yada buz dağlarını sadece dayanarak eritebildiklerine dair bilgiler günümüze kadar ulaşmıştır. 3. Çakranın düzenli çalışması insan hayatı için oldukça önemlidir. Düzensiz çalışan bir 3. Çakra sadece karaciğer, mide, bağırsak sorunlarına yol açmakla kalmaz aynı zamanda amaçlarımıza ulaşmamızda çok büyük engeller çıkartır. Yetersiz çalışan çakra yaşamsal istekleri dışlamak, otoriteye boyun eğmek, mücadelelerden kaçmak, bireyselleşmeyi reddetmek, sosyal yaşamdan kaçmak ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getirecektir. Düzgün çalışan 3. Çakra ise uyumluluk, hedefleri iyi belirleme ve bunları takip etme, davranışları kontro altında tutma, bağımsız hareket edebilme ve başarıya ulaşmayı sağlayacaktır.

Anahata Çakra (Kalp Çakrası):Vücutta göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alır. Sevgi şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme derin mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu çakra direk duygularla ilgilidir. Timüs bezi bu çakranın etkisi altındadır ve ürettiği hormon mutluluk hormonudur. Timüs uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır. Timüs bezi büyümeyi düzenler, bağışıklık sistemi hücreleri olan T hücreleri burada üretilir ve lenf sistemini kontrol eder. Vücutta kalp , sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu çakranın etkisindedir. Eğer vücudunuzda bu bölgelerde herhangi bir sağlık sorununuz varsa 4. Çakranız da bir enerji blokesi, düzensizliği ya da bu çakranın aşırı çalışması sözkonusudur. 4. Çakranın rengi yeşil ve pembe, elementi ise havadır.Ayrıca dokunma duyumuzda bu çakranın etkisindedir. Bir çok kültürde dokunmanın sevgi ifadesi olarak yer alması bu duyunun kalp çakrası tarafından etkilenmesindendir. İnsanlar ellerinde olmadan sevdikleri insana dokunmak isterler. Kalp çakrası tüm çakraların merkezinde yer almaktadır ve diğer çakraları da önemli ölçüde etkilemektedir. Düzensiz çalışan 4. çakra duygusal sorunlar, bencillik, yalnızlık eğilimi yada sevgiye bağımlılık, soğukluk hatta kalpsizlik dediğimiz merhametsiz ve sevgisiz davranışlar oluşturacaktır. Bir çok hastalık sevgisizlik ile başlamak ve sevgi ile bitmektedir. Sevgi görmeden büyüyen çocuklar ilerki yaşlarda alkol, uyuşturucu bağımlılığından , şiddet eğilimine kadar bir çok negatif durum yaşanmaktadır. Aslında tüm bağımlılıklarda kaybedilen yada asla bulunmayan katıksız sevgi arayışı vardır. Kişi sigarayı, alkolü yada uyuşturucuyu aradığı, eksikliğini duyduğu sevginin yerine koymuştur. Daha doğrusu içindeki boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Bağımlılıkları olan insanların kalp çakralarında sorunlar bulunmaktadır.

Vishuddha Çakra (Boğaz Çakrası):Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır. Konuşma yeteneğimizi , ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteneğimizi bu çakra simgeler. İnsan vücudunda boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu çakranın etkisindedir. Tiroit bezi de bu çakra ile ilgilidir. Tiroid bezinin vücudun gelişiminde oynadığı önemli rol ve yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını düzenlemekteki işlevi göz önüne alınırsa 5. Çakradaki bir enerji dengesizliğinin ne gibi sonuçlar doğuracağı daha iyi anlaşılabilir. Eğer bu bölgelerde yada konularda bir sağlık sorunu yaşıyorsanız 5. Çakranızda bir enerji blokajı, dengesizliği yada aşırı çalışması gibi bir sorun var demektir. Beşinci çakranın yaydığı renk açık mavidir. Aynı zamanda işitme duyusu da bu çakra ile ilgilidir. Duygularımız, düşüncelerimizi, isteklerimizi kısacası kendimizi doğru ve cesur bir şekilde ifade etmemiz düzgün çalışan bir 5. Çakra ile mümkün olacaktır. Eğer 5. Çakrada herhangi bir enerji dengesizliği varsa kişinin ifade etme yeteneği gelişmemiştir, kekeleme olabilir, yalan söyleme alışkanlığı gelişebilir, konuşma sırasında ses zorlukla çıkabilir veya utangaçlık gelişebilir.

Ajna Çakra(Alın Çakrası): Vücutta alnın ortasında iki kaşın arasında yer alır. Bu çakraya 3. Göz çakrası da denir. Sezgi gücü, altıncı his gibi duyu dışı algılamalarımızı etkileyen bu çakradır. Vücutta ise duyu organlarını kontrol eder ve beyinle direk bağlantılıdır. Bu çakranın kontrol ettiği içsalgı bezi hipofizdir. Hipofiz temel salgı bezidir. Çünkü endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol eder. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun olmaması gerekir.Yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel iltihaplar 6. Çakrada oluşmuş enerji düzensizliklerinden kaynaklanır. Bu çakranın enerjisinin bloke olması , düzensiz çalışması yada aşırı olması kişide sadece akıl ve mantıkla yaşama durumunu meydana getirir. Sezgiler ve içgörüler kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner, ruhsal gelişme reddedilir. Zihinsel olarak da belli konuya yada düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar ortaya çıkar. Düzenli çalışan 6. Çakra sezgi gücünü artırır, içten gelen sesler mesajlar haline gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar. 6. Çakranın rengi çivit mavisidir.

Sahashara Çakra (Tepe Çakrası): Tepe çakrasına taç çakrada denir. Vücutta kafanın üstünde en yüksek noktada bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdedir. Yepe çakrası yüksek bilincimizle bağlantılıdır. Evrensel enerjiyi aldığımız yer taç çakradır ve bu çakra tamamen açıldığında diğer çakralardaki tüm tıkanıklıklar da çözülür. Bizi yaradana bağlayan çakradır; sahip olduğumuz dinsel inançların gücü ve yaradan’a teslimiyet bu çakra ile ilgilidir. Tepe çakra vücutta epifiz bezini etkiler. Epifiz bezinin tam olarak işlevleri bilim adamlarınca kesin olarak açıklanamamıştır ancak vücudun doğal dengesinin korunması konusunda çok önemli olduğu bilinmektedir. Düzgün çalışmayan 7. Çakra korkular, kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe karasıyla ilintilidir. Uyumlu çalışan tepe çakrası ile evrenle olan uyum sağlanır, kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır, ruhsal aydınlanma yaşanır. Tepe çakrasının rengi mordur.

Bu konu üzerine son bir kaç söz:

Yoga ile tüm enerji merkezlerini çalıştırır ve dengelersin. Çakralar tüm organlarımızı nadiler vasıtasıyla besler. Çakraların üstünde bezeler vardır. Üst üste birbirini etkiler. Herhangi bir nedenle fiziksel bedende bir sorun olursa ilgili çakrada etkilenir.

Çakraların tam kapalı olması diye bir şey yoktur, bu durumda kişi ölmüş olur. Tıkalı ve az çalışan çakralar üsteki çakraları da etkiler.Çakra açma çalışmalarında sadece belirli bir çakra üzerinde değil, tüm çakraların üzerinde çalışılır.

YOGA, bütün çakraların doğru bir şekilde çalışmasını sağlar. Çakraların vücudumuzun benzin istasyonlarıdır. Vücudumuz hayat enerjisini (prana) nefesten alır, fiziksel bedene ve çakralara iletir.